Osciloskop MTPro CZ

19990 

99 skladem

Osmikanálový automobilový digitální osciloskop

 • Napěťová ochrana do ± 500 V
 • Rekordér umožňující záznam na HDD
 • Přednastavená měření a prostředí
 • Profi-funkce motortesteru
 • Softwarové pravítko
Compare

Osciloskop MTPro CZ

Profesionální automobilový osciloskop je navržen pro rychlou a komplexní paralelní diagnostiku spalovacích motorů a celého elektrického systému osobních a nákladních automobilů a motocyklů. Svými funkcemi uspokojí jak úplné začátečníky, tak i náročné diagnostiky. Díky adekvátní technické podpoře, komplexním přednastavením, integrovaným diagnostickým analýzám a mnoha dalším speciálním fukcím typickým pro automobilový osciloskop, nabízí svému uživateli skutečnou hodnotu za bezkonkurenční cenu.

Integrovaný rekordér umožňuje provést technikovi testovací jízdu bez toho, aniž by musel činnost osciloskopu za jízdy kontrolovat. Po skončení jízdy se celé měření uloží jako soubor, který je možné spustit i bez připojeného osciloskopu. Do výsledného souboru lze ukládat také popisy jednotlivých kanálů (názvy) a poznámky, do kterých se dají vkladádat další data, jako jsou textové informace, fotografie či kopie obrazovek, nebo úseků signálů pořízených přímo z MTPro. Výsledný soubor tedy nemusí obsahovat pouze samotný záznam signálů z jednotlivých kanálů, ale i důležité textové a obrazové informace, které dobře poslouží v rámci pozdější analýzy či z důvodů archivace jednotlivých diagnostických případů.

Základní vlastnosti automobilového osciloskopu MTPro

 • 9 kanálů
  8 kanálů je chráněno do ± 500 V a 9. kanál slouží jako synchronizační (ext. trigger) nebo lze použít jako nízkofrekvenční vstup.
 • Rekordér
  MTPro umožňuje ukládání dlouhého záznamu na HDD. Vedle režimu rekordéru nabízí také režimy klasického osciloskopu a režim snímkování.
 • Databáze sond, snímačů a akčních členů
  Databázi snímačů, akčních členů a sond lze libovolně uživatelsky rozšiřovat, možný je i export a import celé databáze nebo jednotlivých položek. Do programu lze zadat libovolnou sondu, např. proudové kleště, tlakovou sondu, piezosnímač z vlastních zdrojů 🙂 = úspora při pořizování příslušenství + nezávislost při výběru dodavatele příslušenství.
 • Softwarové pravítko
  Integrované softwarové pravítko obsahuje nepřeberné množství unikátních funkcí a možností zobrazení, např. pracovních dob, střihu ventilů, směru pohybu ventilů, rozvodových úhlů atd.
 • Ukládání metodiky měření
  Významnou úsporu času přináší možnost uložení nastavení libovolného množství kanálů pod jedním nastavením do přehledné databáze, dostupné prostřednictvím vyjížděcího menu tzv. pracovních prostředí, které lze vyvolat během několika vteřin klávesovou zkratkou.
 • Integrované funkce motortesteru
  Integrované diagnostické analýzy nabízejí unikátní možnosti zjednodušených testů, které zvládne i méně zkušený uživatel. V současnosti jsou integrované testy sekundárního napětí, porovnání válců, test účinnosti válců, tlaku válců a spektrální analýza. V brzké době bude doplněn test zdrojové soustavy.
 • Více pracovních obrazovek současně
  Možnost práce na několika pracovních plochách s individuálními diagnostickými testy- analýzami. Z hlediska prezentace naměřených dat je MTPro přímo okouzlující. Díky dobře vyřešenému celoobrazovkovému režimu sluší MTPro velká uhlopříčka. Nicméně lze dobře používat i na malé obrazovce přenosného PC nebo tabletu.
 • Uživatelská přívětivost programu
  MTPro nabízí rozsáhlé možnosti uživatelského přizpůsobení, jako je např. změna názvů kanálů (pro každé měření), pozice os, barvy a tloušťky průběhů, barvy pozadí, umístění infobloků s měřenými hodnotami atd. atd. a to vše s možností ukládání a snadného vyvolání z paměti.
 • Bublinová nápověda
  Napříč všemi funkcemi programu se po přejetí kurzoru myši zobrazuje vyskakovací nápověda, která učí a pomáhá při koždodení práci s programem. Pokud by zkušeného uživatele zobrazování bublinové nápovědy obtěžovalo, je možné ji v nastavení programu vypnout.
 

Předprodejní technická podpora

Pokud projevíte zájem o nezávaznou předprodejní prezentaci, rádi Vám zašleme odkaz na MTPro ke stažení vč. naměřených průběhů. Poté se k Vám připojíme prostřednictvím programu TeamViewer a s telefonickou asistencí odprezentujeme klíčové funkce a možnosti systému MTPro. Po dohodě je možná i předprodejní prezentace v pražském autoservisu.

 

Integrované analýzy – speciální funkce motortesteru

Testy sekundárního okruhu zapalování
Test se skládá z několika snadných kroků, které zvládne i méně zkušený uživatel. MTPro při něm vyhodnocuje jednotlivé úseky zapalovacího průběhu: napětí jehly, napětí doby hoření, dobu hoření, dobu nabíjení cívky a vynechání zapalování. Analýzu lze aplikovat v podstatě na všechny typy zapalování tj. jak konvenční systém zapalování (s rozdělovačem) v různých provedeních, tak na plně elektrické zapalování jako je DIS/RUV (dvoujiskrové) či COP/EFS (cívka na svíčku). Vedle komplexního testu je možné analýzu provést i jedněmi sekundárními kleštěmi Cx jako postupný test, při kterém program uživatele řídí pokyny na postupné přepojování z jednoho vysokonapěťového kabelu na druhý. S ohledem na úsporu kanálů, lze při testech využít i možnost pseudodiferenciálních vstupů osciloskopu (CH5+6, nebo CH7+8) v kombinaci s kapacitními snímači Cx-4 nebo Cx-6 . Se dvěma obsazenými kanály (na straně osciloskopu) lze napojit až 6 sekundárů (s kleštěmi Cx-6). Navíc s využitím měřícího kabelu J-4 nebo J-6 lze na jeden kanál připojit 4 nebo 6 primárů. Při takovém zapojení jsou na straně osciloskopu obsazeny pouze 3 kanály, ale ve fázi lze vyhodnocovat na obrazovce osciloskopu až 12 signálů (6x sekundár + 6x primár). 

Testy výkonnosti/účinnosti válců
Obdobně snadný test jako v případě analýzy sekundárního okruhu zapalování. Pro uskutečnění analýzy výkonnosti válců jsou zapotřebí pouze dva signály. Signál ze snímače otáček klikové hřídele (Hallův nebo induktivní) a signálu identifikace prvního válce. Z otáčkového snímače na klice vypočítává systém MTPro zrychlování a zpomalování úhlové rychlosti klikové hřídele. Z identifikace prvního válce MTPro může graficky znázornit sploupcový graf a určit, který z válců má sníženou účinnost. Výsledné hodnoty je možné zobrazit jako sloupcové grafy. Z vypočtených hodnot lze usoudit, zda-li má technik závadu hledat v soustavě zapalování nebo ve vstřikování. Ve čtvrtém grafu systém zobrazuje stav relativní komprese.

Testy porovnání válců
Snadné provedení této analýzy spočívá v možnostech výběru ze 7. typů vstupních signálů. Jako vstupní data pro vyhodnocení analýzy se může použít signál z vakuového snímače v sacím nebo výfukového potrubí, napětí ze vstřikovačů (benzin), napětí z akumulátoru, signál ze snímače vibrací (umístěného na přívodu do vstřikovací lišty), napětí z primárního okruhu zapalování či použít libovolný signál, např. ze snímače otáček apod. Testy umožňují vizuální porovnání signálů odpovídajích každému válci. Velmi rychlým a snadným způsobem můžete vyhodnocovat problémy v rámci: zjištění správného nastavení rozvodů (Tx-1 v sacím potrubí), systému zapalování (signál primáru), palivového systému (signál ze vstřikovačů a signál z piezosnímače), chod motoru např. zjištění stavu výfukových ventilů a komprese jednotlivých válců (vakuový snímač ve výfukovém potrubí), relativní komprese válců (napětí z akumulátoru při startování).

Testy tlaku válců
Předchozí zmíněné analýzy jsou vhodné pro rychlou kontrolu stavu motoru. Jejich výhodou je snadná obsluha a rychlost aplikace. Po výsledcích testu účinnosti a porovnání válců (za použití vakuového snímače ve výfukovém potrubí) je problémový válec jednoznačně odhalen a je nutné provést měření tlaku válce, které potvrdí možné poškození nebo významné opotřebení motoru. Analýza tlaku válce nabízí několik samostatných obrazovek s výsledky testu vč. zobrazení rozvodového diagramu v reálném čase. Tento pohled velmi přehledně znázorňuje výměnu plynu ve válci resp. celkový takt. Kruhový diagram omožňuje i zobrazení rozvodových úhlů ventilů a jejich překrytí (střih).

Analýza stavu akumulátoru
Analýza zdrojové soustavy je v současnoti nová vývojová funkce a nachází se ve stádiu finálního testování. Předpokládaný termín vydání updatu MTPro je 06/2016.

Databáze snímačů, akčních členů a sond

Každý z osmi kanálů umožňuje libovolné manuální nastavení nebo je možné kliknout na rozbalovací menu pod možnostmi každého kanálu a vybrat příslušné nastavení z databáze přednastavených měření a sond, např. váhu vzduchu, lambdasondu či tlakovou sondu pro měření tlaku, proudové kleště pro měření proudu apod. Všechny položky v menu jsou editovatelné, lze je řadit do libovolně pojmenovaných kategorií (např. snímače, akční členy, sondy apod.) a přiřazovat jim vlastní ikony. Menu lze tedy uživatelsky rozšiřovat o nové kategorie a nová přednastavení. Velice snadno lze implementovat např. tlakové, podtlakové nebo proudové sondy libovolné výroby. Celá databáze, její části, nebo pouze jediné nastavení lze exportovat či importovat pro potřeby záloh nebo rozšiřování programu v rámci našich aktualizací a technické podpory.

Databáze pracovních prostředí

To, co dělá MTPro unikátním, je snadné a rychlé uložení výše popsaných nastavení pro všechny nebo jen některé kanály (dle volby uživatele) současně, pod svou „metodiku měření“. Neustále se v praxi opakující nastavování jednotlivých kanálů je možné uložit pod jedním přednastavením dostupným z rozbalovacího menu. Obdobně jako v případě databáze přednastavení jednotlivých kanálů lze uživatelské „metodiky“ libovolně pojmenovávat, řadit do vlastních kategorií a přiřazovat ikony. Vše je přehledně uložené, kdykoliv editovatelné a navíc dostupné pod klávesou F12. Takto uloženému nastavení nazýváme pracovní prostředí. Pracovních prostředí je možné ukládat libovoné množství. Pro tvorbu pracovních prostředí platí stejná pravidla, jako pro editaci databáze snímačů, aktorů a sond. Tato funkce významně šetří čas s nastavováním osciloskopu, který můžete ivestovat do připojování kabeláže. Uživatelem definované pracovní prostředí lze provázat i s integrovanými analýzami a vytvářet tak složitější postupy měření. Díky předdefinovanému pracovnímu prostředí nastavíte osciloskop do 3. sekund. Více informací se dozvíte v naší online prezentaci. 

Softwarové pravítko

Program obsahuje softwarové pravítko s nepřeberným množství doplňkových funkcí zobrazovaných dat. Hlavní funkcí pravítka jsou přesná měření úhlu natočení klikové hřídele ve vztahu k různým měřeným veličinám jako např. měření tlaku ve válci či pulzací ve výfuku apod. Pravítko mají rozsáhlé možnosti zobrazení a nastavení, nezobrazují pouze stupně otočení klikové hřídele, ale mohou zobrazovat i graficky znázorněné pracovní fáze jednotlivých nebo všech válců vč. tabulky úhlů a vyznačení střihání ventilů, směr pohybu sacích a výfukových ventilů či znázornění úvratí atd..

Integrovaná bublinová nápověda

Program obsahuje rozsáhlou databázi integrovaných bublinových nápověd. Nápověda se při zastavení kurzoru myši nad objektem zobrazuje jak v bublinové nápovědě, tak ve stavovém řádku. 99% důležitých funkcí (tlačítek vč. nastavení programu) je v nich popsána, což významě usnadňuje orientaci v programu začátečníkům s MTPro. V případě, že bublinová nápověda uživateli nevyhovuje, může ji kdykoliv deaktivovat.

Práce s okny osciloskopu a výsledky diagnostických analýz

Práce s okny osciloskopu a výsledky diagnostických analýz je velice snadná. Uživatelské rozhraní programu dovoluje zobrazení jak okna osciloskopu, tak i více oken výsledků analýz vedle sebe. Okno lze rozdělit jak vertikálně vpravo a vlevo, tak horizontálně dolu nebo nahoru. Tato funkce posouvá vyhodnocování a případnou prezentaci dat před Vašimi zákazníky na úplně jinou úroveň, nicméně vyžaduje větší monitor, popřípadě LCD panel, na kterém můžete výsledky měření zákazníkům prezentovat. Celkový dojem z Vašeho diagnostického pracoviště v očích Vašich zákazníků tak významně stoupne.

Ergonomie ovládání programu

Uživatelské prostředí programu, dovoluje hotová kouzla nejen s rychlým nastavováním všech kanálů současně, ale i s rychlou manipulací s osami v rámci analýzy zobrazovaných dat vč. bleskového zapínání a vypínání kanálů či změny měřítka. Aktivace a deaktivace, či přepínání kanálů, lze dělat dostupnými klávesami 1-9 s přidrženým Altem nebo Controlem. Téměř na každou důležitou funkci existuje klávesová zkratka nebo klávesová zkratka kombinovaná s tlačítkem myši. V rukou zkušenoho uživatele se z MTPro stává bezkonkurenční pomocník.

Ostatní funkce a vychytávky

Za zmínku stojí i možnosti vytváření exportu, kopírování či ukládání screenshotu naměřeného průběhu nebo jen úseku signálu. Obrázky a úseky lze ukládat do nejrůznějších formátů od grafických po xls a dále s nimi pracovat např. v tabulkovém procesoru Excel nebo je využít přímo v programu MTPro jako vzorové průběhy, obrázky do poznámek nebo pouze pro porovnání odchylek v oscilogramu. Velmi příjemná je i možnost uživatelského přizpůsobení barev pozadí, barev kanálů, tloušťky os a jejich ukládání. Program nabízí nepřeberné množství možností a proto doporučujeme naši online prezentaci.

Obsah balení Dodávka obsahuje:
1x Osciloskop MTPro CZ
1x Měřící kabel BNC Professional 3m (2x4mm)
1x Set 5ks měřících hrotů – jehel 0.9mm
1x Set krokosvorky velké 4mm (červená černá)
1x Háček na zavěšení
1x Propojovací kabel (UTP+USB)
1x Transportní kufr

Poznámka

Individuální nabídky a produktové listy
Nerozhodli jste se? Potřebujete více informací? Neváhejte nám zavolat na bezplatnou zákaznickou linku 800 66 44 66 nebo nás kontaktujte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. V rámci individuální nabídky Vám zašleme produktový list, cenovou nabídku i podrobnou technickou dokumentaci.

Další informace

Hmotnost 1 kg
FAQ

<p style="font-size: 14px;"><strong>Často kladené dotazy</strong><br />
<a href="http://wiki.autodiagnostik.cz/index.php?title=Manu%C3%A1l_MTPro#Syst.C3.A9mov.C3.A9_po.C5.BEadavky&quot; target="_blank"><span style="color: blue;">Systémové požadavky</span></a><br />
<a href="http://wiki.autodiagnostik.cz/index.php?title=Manu%C3%A1l_MTPro#Upozorn.C4.9Bn.C3.AD_p.C5.99i_zapojov.C3.A1n.C3.AD&quot; target="_blank"><span style="color: blue;">Upozornění při zapojování</span></a><br />
<a href="http://wiki.autodiagnostik.cz/index.php?title=Manu%C3%A1l_MTPro#Servis&quot; target="_blank"><span style="color: blue;">Servis</span></a><br />
<a href="http://wiki.autodiagnostik.cz/index.php?title=Manu%C3%A1l_MTPro#Manu.C3.A1ln.C3.AD_konfigurace_s.C3.ADt.C4.9B_LAN&quot; target="_blank"><span style="color: blue;">Manuální konfigurace sítě LAN</span></a><br />
<a href="http://wiki.autodiagnostik.cz/index.php?title=Manu%C3%A1l_MTPro#Propojen.C3.AD_MtPro_s_WiFi_routerem&quot; target="_blank"><span style="color: blue;">Propojení MtPro s WiFi routerem</span></a><br />
</p>

Pictures

<p><img src="{{media url='wysiwyg/Ukazky_z_programu_mtpro_test_zapalovani.jpg'}}" alt="" width="640" height="434" /> <br /><br /> <img src="{{media url='wysiwyg/Ukazky_z_programu_mtpro_sekundar.jpg'}}" alt="" width="640" height="434" /> <br /><br /> <img src="{{media url='wysiwyg/Ukazky_z_programu_mtpro_induktivni_snimac_otacek_klikove_hridele.jpg'}}" alt="" width="640" height="434" /> <br /><br /> <img src="{{media url='wysiwyg/Ukazky_z_programu_mtpro_tlak_ve_valci_zazehoveho_motoru.jpg'}}" alt="" width="640" height="434" /> <br /><br /> <img src="{{media url='wysiwyg/Ukazky_z_programu_mtpro_vakuovy_snimac.jpg'}}" alt="" width="640" height="434" /> <br /><br /> <img src="{{media url='wysiwyg/Ukazky_z_programu_mtpro_vstrikovac_zazehovy_motor.jpg'}}" alt="" width="640" height="434" /> <br /><br /> <img src="{{media url='wysiwyg/Ukazky_z_programu_mtpro_vypadek_zapalovani.jpg'}}" alt="" width="640" height="434" />
</p>

Podpora 2

<h3>Naše technická podpora – důvod proč nakupovat u nás</h3>
<table class="data-table" border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p align="center"><a href="http://wiki.autodiagnostik.cz/index.php?title=Manu%C3%A1l_MTPro&quot; target="_blank"><strong>Online manuál</strong></a></p>
<p class="home-top-information" style="text-align: center;"><a href="http://wiki.autodiagnostik.cz/index.php?title=Manu%C3%A1l_MTPro&quot; target="_blank"><img src="{{media url='wysiwyg/ikona_wiki.jpg'}}" alt="" width="88" height="69" /></a></p>
</td>
<td align="center" valign="top">
<p align="center"><a href="http://mt-pro.cz/aktualizace-autodiagnostika-ke-stazeni/&quot; target="_blank"><strong>Aktualizace</strong></a></p>
<p class="home-top-information" style="text-align: center;"><a href="http://mt-pro.cz/aktualizace-autodiagnostika-ke-stazeni/&quot; target="_blank"><img src="{{media url='wysiwyg/ikona_aktualizace.jpg'}}" alt="" width="88" height="69" /></a></p>
</td>
<td align="center" valign="top">
<p align="center"><a href="http://mt-pro.cz/teamviewer-vzdalena-pomoc/&quot; target="_blank"><strong>Vzdálená podpora</strong></a></p>
<p class="home-top-information" style="text-align: center;"><a href="http://mt-pro.cz/teamviewer-vzdalena-pomoc/&quot; target="_blank"><img src="{{media url='wysiwyg/ikony_teamviewer.jpg'}}" alt="" width="88" height="69" /></a></p>
</td>
<td align="center" valign="top">
<p align="center"><a href="http://mt-pro.cz/videonavody-mtpro/&quot; target="_blank"><strong>Videonávody</strong></a></p>
<p class="home-top-information" style="text-align: center;"><a href="http://mt-pro.cz/videonavody-mtpro/&quot; target="_blank"><img src="{{media url='wysiwyg/ikona_videonavody.jpg'}}" alt="" width="88" height="69" /></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<p align="center"><a href="http://mt-pro.cz/skoleni-mtpro/&quot; target="_blank"><strong>Školení zákazníků</strong></a></p>
<p class="home-top-information" style="text-align: center;"><a href="http://mt-pro.cz/skoleni-mtpro/&quot; target="_blank"><img src="{{media url='wysiwyg/ikona_skoleni.jpg'}}" alt="" width="88" height="69" /></a></p>
</td>
<td align="center" valign="top">
<p align="center"><a href="/kontakty/" target="_blank"><strong>Tel. podpora</strong></a></p>
<p class="home-top-information" style="text-align: center;"><a href="/kontakty/" target="_blank"><img src="{{media url='wysiwyg/ikony_telefonicka_podpora.jpg'}}" alt="" width="88" height="69" /></a></p>
</td>
<td align="center" valign="top">
<p align="center"><a href="http://blog.mt-pro.cz/&quot; target="_blank"><strong>Blog MTPro</strong></a></p>
<p class="home-top-information" style="text-align: center;"><a href="http://blog.mt-pro.cz/&quot; target="_blank"><img src="{{media url='wysiwyg/ikona_blog.jpg'}}" alt="" width="88" height="69" /></a></p>
</td>
<td align="center" valign="top">
<p align="center"><a href="http://own-cloud.org/&quot; target="_blank"><strong>Zákaznický Cloud</strong></a></p>
<p class="home-top-information" style="text-align: center;"><a href="http://own-cloud.org/&quot; target="_blank"><img src="{{media url='wysiwyg/ikony_cloud.jpg'}}" alt="" width="88" height="69" /></a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-size: 14px;"><strong>Telefonická podpora</strong><br /> Pro technickou podporu můžete využít bezplatnou telefonickou linku <span style="color: green;"><strong>+420 800 66 44 66</strong></span>. Tuto linku mohou využít i volající ze Slovenska. <br /><br /> <strong>Související články</strong><br /> Na stránkách <a href="http://blog.autodiagnostik.cz/&quot; target="_blank"><span style="color: blue;">blog.autodiagnostik.cz</span></a> publikujeme články věnované automobilové diagnostice.<br /> <a href="http://blog.autodiagnostik.cz/zaklady-autodiagnostiky/&quot; rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: blue;">Základy autodiagnostiky</span></a><br /> <a href="http://blog.autodiagnostik.cz/paralelni-diagnostika/&quot; rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: blue;">Paralelní diagnostika</span></a><br /> <a href="http://blog.autodiagnostik.cz/jak-vybrat-spravny-osciloskop/&quot; rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: blue;">Jak vybrat správný osciloskop?</span></a></p>

Videos

<p><a href="http://www.youtube.com/user/Diagnostickatechnika&quot; rel="nofollow" target="_blank"><img title="YotuTube"
src="http://autodiagnostik.cz/skin/frontend/default/galabigshop/images/youtube_banner_2.jpg&quot; alt="YotuTube" /></a></p>

Datasheet

<p align="left"><a href="http://own-cloud.org/index.php/s/9i6UnP0Gpfb2DrC&quot; target="_blank"><img src="{{media url='wysiwyg/ikony_pdf_letak.jpg'}}" alt="leták MtPro" width="88" height="90" /></a></p>

Parametry

<h3>Technické zpracování</h3>
<p style="font-size: 14px;">Odolný kryt osmikanálového osciloskopu je vyroben z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti poškrábání. Silná vrstva práškového nástřiku, spolu s robustním ocelovým krytem, zajišťuje prakticky dokonalé elektromagnetické odstínění např. od vedení vysokého napětí systému zapalování.</p>
<p style="font-size: 14px;"><strong>Na předním panelu MTPro naleznete: </strong><br /> Osm vysokonapěťových vstupů analogových kanálů; Vysokofrekvenční BNC synchronizační kanál; Kostra přístroje</p>
<p><img src="{{media url='wysiwyg/mtpro-predni_pohled.jpg'}}" alt="MtPro přední pohled" width="365" height="74" /></p>
<p style="font-size: 14px;"><strong>Na zadním panelu MTPro naleznete: </strong><br /> Vstup pro konektor externího DC napájení 5-25 V; Vstup RJ45 pro síťové připojení Ethernet 100M k PC (délka kabelu 10-20 m); Otvor pro našroubování háčku pro zavěšení</p>
<p><img src="{{media url='wysiwyg/mtpro-zadni_pohled.jpg'}}" alt="MtPro zadní pohled" width="365" height="74" /></p>
<p style="font-size: 14px;"><strong>Ergonomie používání MTPro</strong> <br /> Dodávaný háček umožňuje pohodlné zavěšení na kapotu automobilu. 10 m dlouhý propojovací kabel umožňuje mít pracovní stanici nebo notebook umístěn dál od vozidla. V případě propojení osciloskopu s WiFi router switchem je možné navázat komunikaci s PC bezdrátově.</p>
<p><img src="{{media url='wysiwyg/osciloskop_mtpro_wifi.jpg'}}" alt="MTPro připojení přes WiFi" width="495" height="203" /></p>
<p style="font-size: 14px;">MTPro podporuje komunikaci přes WiFi router pod OS Windows XP, Vista, 7, 8 a 10. Podmínkou je, aby Router podporoval WiFi standard IEEE 802.11g, který vysílá ve frekvenčním pásmu 2400 – 2485 MHz. Více informací naleznete v <a href="http://wiki.autodiagnostik.cz/index.php?title=Manu%C3%A1l_MTPro#Propojen.C3.AD_MtPro_s_WiFi_routerem&quot; target="_blank"><span style="color: blue;">online manuálu MTPro</span></a>.</p>
<h3>Technické parametry</h3>
<p style="font-size: 14px;">Po hardwarové stránce je oscilkop MTPro velmi dobře zpracovaný a vyrobený dle moderních technologických standardů. Pro komunikaci mezi PC a osciloskopem je využíván standardní síťový LAN kabel zakončený konektorovými koncovkami typu RJ-45 (8P8C). V dodávce s MTPro naleznete speciální propojovací kabelu (UTP+USB)- osciloskop lze napájet z USB ale i z externího napájecího zdroje.</p>
<p><img src="{{media url='wysiwyg/mtpro_board.jpg'}}" alt="MtPro základní deska" width="548" height="273" /></p>
<p style="font-size: 14px;">U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení o shodě je k dispozici u nás, jako výhradního importéra, AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.</p>
<h3>Technická data</h3>
<p><img src="{{media url='wysiwyg/MTPro_technicka_data.jpg'}}" alt="technická data MTPro 4" width="527" height="912" /></p>
<p style="font-size: 14px;">1. Maximální vzorkovací frekvence závisí na počtu povolených kanálů, synchronizační vstup maximální vzorkovací kmitočet neovlivňuje.<br /> 2. Ochranná dioda je v napájecím kabelu, samotný přístroj ochrannou diodu neobsahuje.</p>

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews

There are no reviews yet.

Menu